Kominek w domu drewnianym – część 1

Na wielu etapach rozmów z przyszłymi inwestorami przewija się zapytanie dot. kominka. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy należy się bać kominka w domu drewnianym ? Wydawać by się bowiem mogło że rozgrzany kominek w salonie domu drewnianego to trochę jak zabawa dziecka zapałkami.  Niemniej jednak w domach szkieletowych kominek czy piec typu koza w salonie to bardzo często spotykany widok. Gdzie więc tkwi tajemnica bezpieczeństwa ?

Przede wszystkim – właściwy komin

Temperatura w przewodzie odprowadzającym spaliny z kominka opalanego drewnem potrafi osiągnąć nawet 500C. Dlatego więc komin musi być zbudowany zgodnie z sztuką z odpowiednich materiałów. Najlepiej wykorzystać w tym celu gotowy system  przewodów kominowych wykonanych np. z materiałów ceramicznych lub z dwu płaszczowych rur stalowych z wewnętrzną izolacją termiczną (w formie wełny skalnej odpornej na działanie wysokich temperatur). Producent wybranego systemu kominowego dostarcza również instrukcję montażu której należy bezwzględnie przestrzegać. 

Najważniejsze wymagania jakie komin musi sprostać to:

  • zachowanie całkowitej szczelności i precyzja wszelkich połączeń
  • oferowanie odpowiedniego ciągu kominowego, który wprost zależy od długości przewodu, 
  • komin na całej długości musi być poprowadzony pionowo
  • zapewnienie odpowiedniego przekroju
  • wyposażenie w wyczystkę umożliwiającą bezpieczne usunięcie sadzy po czyszczeniu przewodu kominowego
  • wyprowadzenie ponad kalenicę dachu, 

Oddzielną kwestią jest zabezpieczenie dachu oraz elementów konstrukcyjnych domu drewnianego przed nagrzewającym się kominem. W przypadku połaci dachowej pokrytej materiałem łatwopalnym np. gont bitumiczny lub strzecha dla bezpieczeństwa wylot komina powinien być przykryty siatką przeciwiskrową. Warto również powiększyć odległość między wyprowadzeniem komina a kalenicą dachu z typowych 30 cm do 60 cm.

W zależności od materiału z którego jest wykonany przewód kominowy musi być także zachowana odległość pomiędzy przewodem a elementami palnymi. Wartość tą podaje producent przewodu. Niemniej w przypadku ceramicznych kształtek kominowych lub murowanych za minimalną odległość od elementów palnych uznaje się 16 cm.  

By kominek skutecznie ogrzewał większą liczbę pomieszczeń niezbędny jest system DGP – dystrybucji gorącego powietrza. W domach drewnianych dopuszczalne są jedynie specjalnie izolowane przewody aluminiowe którymi ciepłe powietrze znad komory kominka jest doprowadzane do dalszych pomieszczeń. 

 

All Rights Reserved